1. Home
  2. Over SD Worx Jobs

Certificeringen

SD Worx Staffing Solutions streeft ernaar om haar medewerkers en opdrachtgevers de meest optimale kwaliteit en zekerheid te bieden. Daarom zijn wij aangesloten bij de ABU, VCU gecertificeerd en beschikken wij over het NEN 4400-1 keurmerk.

ABU Lidmaatschap

SD Worx Staffing Solutions is aangesloten bij en gecertificeerd door de Algemene Bond voor Uitzendkrachten (ABU), de grootste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.

Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland, maar slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies.

Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gescreend is de kwaliteit continu gewaarborgd.

 

Het SNA keurmerk

Het SNA-keurmerk is een keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk. Dit betekent dat ondernemingen worden getoetst aan officieel, samen met de sector, sociale partners en de overheid ontwikkelde normen: de NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen). Op basis van de norm wordt onder meer gecontroleerd op:

  • De identificatie van de onderneming (o.a. registratieplicht);
  • De aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting;
  • Het werken met mensen die gerechtigd zijn in Nederland te werken;
  • Betaling van minimaal het wettelijk minimumloon;
  • Mogelijke risico's bij het in- en doorlenen van arbeidskrachten.

 

SD Worx Staffing Solutions voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400- 1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Het register kunt u op de website van de Stichting Normering Arbeid raadplegen. Hier kunt u onze verklaring downloaden. Deze verklaring is alleen geldig in combinatie met vermelding in het register. Aanpassingen in het register vinden dagelijks plaats.

 

VCU

Veiligheid op de werkplek vinden wij bij SD Worx Staffing Solutions heel belangrijk en daarom zijn wij VCU gecertificeerd. VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) is een systeem voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Dit is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel getoetst en gecertificeerd worden op hun VGM-beheersysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Ook VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem (VG = Veiligheid en Gezondheid), maar dan speciaal voor uitzendorganisaties. In tegenstelling tot VCA richt VCU zich uitsluitend op veiligheid en gezondheid en niet op het milieu.

VCU-certificatie is vooral bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel beschikbaar stellen/detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen en grote projectlocaties.

SD Worx Staffing Solutions beschikt over het VCU-certificaat voor onze vestiging in Sittard.