1. Home

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van SD Worx Staffing Solutions zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen de inlener en SD Worx Staffing Solutions, en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in januari 2024. Ze kunnen daar op elk moment worden opgevraagd.