1. Home

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van SD Worx Staffing Solutions zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen de inlener en SD Worx Staffing Solutions en zijn in januari 2024 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ze kunnen aldaar te allen tijde worden opgevraagd.