1. Home
  2. Jouw loopbaan
  3. Rechten en plichten

Hoe zorg je als werknemer voor een veilige werkplek?

SD Worx Jobs - Hoe vermijd je arbeidsongevallen

Algemene veiligheidsmaatregelen

1. Lees je werkpostfiche  

Bij de opstart als vaste werknemer en uitzendkracht ontvang je een werkpostfiche die je best goed bestudeert voordat je start. Een werkpostfiche geeft je een duidelijk overzicht van je taken, alsook de risico’s en preventiemaatregelen. Komt de functie en inhoud van de werkpostfiche niet overeen met de werkelijkheid? Meld dat meteen bij het bedrijf of het uitzendbureau. 

 

2. Bescherm je 

Draag aangepaste beschermingskledij en de nodige beschermingsmiddelen die van toepassing zijn op de werkvloer. 

 

3. Lees de veiligheidsinstructies 

Neem steeds kennis van de veiligheidsinstructies voor de uit te voeren taken of het te gebruiken arbeidsmiddel.  

 

4. Kies de juiste en veilige arbeidsmiddelen 

Kies de juiste arbeidsmiddelen voor de uit te voeren taak en controleer of ze in goede staat zijn voordat je ze gebruikt.! 

 

5. Spreek je collega’s aan op onveilig gedrag 

Een veilige werkomgeving creëren is een gedeelde verantwoordelijkheid. Je zorgt voor jezelf en voor anderen. Als je onveilig gedrag opmerkt, aarzel dan niet om je collega’s daarop aan te spreken. 

 

6. Voer geen taken uit waarvoor je niet bent opgeleid 

Voer geen taken uit waarvoor je geen adequate opleiding hebt gehad of die niet binnen je functieomschrijving vallen. Indien je niet zeker bent, vraag raad aan je leidinggevende. Voer nooit nieuwe taken uit op eigen initiatief! 

 

7. Bestuur mobiel arbeidsmiddel enkel na opleiding 

Bestuur enkel een mobiel arbeidsmiddel indien je over een adequate opleiding beschikt en hiervoor expliciet goedkeuring van je leidinggevende hebt gekregen. 

 

8. Gebruik geen verdovende middelen 

Het gebruik maken van verdovende middelen is strikt verboden op de werkvloer. 

 

9. Meld gevaarlijke situaties 

Maak altijd melding bij gevaarlijke situaties, ongevallen en bijna- ongevallen aan je rechtstreekse leidinggevende en het uitzendkantoor.  

 

10. Ruim op en maak de werkruimte proper 

Arbeidsongevallen kunnen voorvallen door rondslingerend materiaal op de werkvloer. Daarom ruim je na gebruik alles weer op en plaats je materiaal op de juist plek. Ook voertuigen plaats je op de juiste plek. Zo kan iedereen veilig in de werkruimte rondlopen en werken.  

Ga terug naar alle blogs